ERGENLERİN PSİKOLOJİK SORUNLARI
Anne-Baba-Ergen İletişimi
Kendine Güven
Kimlik Proplemi
Uyum ve Davranış Problemleri
Sosyal Fobi
Çekingen Kişilik
Bağımlılıkla ilgili sorunlar ( Bilgisayar, Madde,vb.)
Yeme sorunları
Stres
Tikler
Tırnak yeme
Takıntılar
Cinsel Rol Karmaşası
Sınav Stresi
Başarısızlık Korkusu