LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARI
Stres
Sınav Stresi
Tikler
Takıntılar
Sınav Stresi
Kendine Güven
Kimlik Proplemi
Anne- Baba-Ergen İletişimi
Sosyal Fobi
Çekingen Kişilik
Bağımlılık ( Bilgisayar, Madde,vb.)
Saç Dökülmesi
Tırnak yeme
Başarısızlık Korkusu
Yeme sorunları
Cinsel Rol Karmaşası
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Verimli Ders Çalışmama
Motivasyon Problemi
Derslerde Başarısızlık
Saldırganlık

Uyum ve Davranış Problemleri