LİSELİ ÖĞRENCİLER İÇİN
       TESTLERİMİZ

Meslek Eğilim Testi  ( Lise 1 ve  Üstü )
Kişilik Meslek Envanteri  ( Lise 1 ve  Üstü )
İlgi Yetenek Ve Değerler Testi ( Lise 1 ve  Üstü )
Zeka Bölümü Tespiti
Mesleki Yetenek Testi ( Lise 1 ve  Üstü )
Stres Testi
Sınav Stresi Testi
Problem Tarama Envanteri
Burdon Dikkat Testi
Beck Depresyon Ölçeği
Başarısızlık Nedenleri 
Öğrenme Stili Envanteri
Cümle Tamamlama 
Benlik Algılama Ölçeği
Boş Zamanları Değerlendirme
Anne Baba Değerlendirme Ölçeği
Sağ ve Sol Beyin Testi
Kime Göre Ben Neyim?